21 دی 1399
حضور سامانه رخسار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

حضور سامانه رخسار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به لطف خداوند متعال، همت جوانان و مهندسان نخبه ایرانی و حمایت دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری G4 با حضور سامانه رخسار و چند شرکت دانش بنیان، خلاق و فناور، در فضایی بسیار صمیمی راه اندازی شد.